Zajęcia wspierające rozwój dzieci

 

Terapie, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe....

 

 

Terapia NeuroTaktylna

Jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. W trakcie trwania Terapii NeuroTaktylnej stosuje się specjalistyczne techniki stymulacji skóry, które pobudzają oraz przygotowują jej receptory do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia, jak również do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych oraz układu nerwowego. Jej głównym celem jest normalizacja ogólnej wrażliwości, a także pomoc w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu dotykowej defensywności lub niewystarczającej wrażliwości na dane sensoryczne.

 

Terapia Ustno - Twarzowa

 

 

Terapia Ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej, a także obręczy barkowej. Jej głównym celem jest rozwijanie zdolności manualnych dziecka oraz poprawa precyzyjnych ruchów rąk, dłoni oraz palców. W zależności od potrzeb wychowanków praca opiera się między innymi na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

 

Integracja Sensoryczna

Jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie.

W procesie integracji sensorycznej informacje płynące ze wszystkich zmysłów (układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, dotyk, węch, smak, wzrok i słuch) są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane i łączone ze sobą z wcześniejszymi doświadczeniami.  Podczas zajęć z integracji sensorycznej uczymy się poprzez zmysły. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce. Zajęcia te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, mają charakter wesołej zabawy ruchowej.

  

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Podczas zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

  

 

Joga

Podstawową funkcją, którą pełnią zajęcia z jogi jest wspieranie naturalnej aktywności ruchowej dziecka. Pozycje ćwiczeń gimnastycznych oparte są na pozycjach jogi, czyli tzw. asanach o zabawnych nazwach (np. pozycja drzewa, psa, żółwia), które należy utrzymywać przez dłuższy czas. Zajęcia kształtują u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała, zwiększają ogólną sprawność fizyczną oraz wyzwalają tendencję do samo ekspresji i inwencji twórczej. Ponadto rozwijają koncentrację, umiejętność wyciszenia, a także uczą, jak radzić sobie ze stresem. Dzięki połączeniu ruchu z muzyką relaksacyjną, kreatywną zabawą, ćwiczenia te stają się dla dzieci atrakcyjną formą ruchową i sposobem zredukowania napięć oraz stresu.

 

 

 

Zumba

Zumba dla dzieci to połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop i innych tańców) i treningu mającego na celu zapewnienie dzieciom maximum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Zumba kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumba kids dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumb kids pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Uczestniczenie w zajęciach ZUMBA zwiększa metabolizm mózgu, co skutkuje zwiększeniem koncentracji uwagi i poprawą pamięci. Z psychologicznego punktu widzenia zajęcia te zmniejszają napięcie nerwowe. Poprawiają nastrój oraz zapobiegają depresji. Wpływają na dłuższy sen. Dzieci biorące udział w tej aktywności ruchowej łatwiej radzą sobie z wyzwaniami zarówno emocjonalnymi jak i fizycznymi. W związku z tym, że zajęcia taneczno-ruchowe angażują obie półkule mózgu, przyczyniają się do poprawy zdolności uczenia się oraz do uzyskania jednakowej sprawności obu stron ciała.

  

 

Latino Fever - zajęcia taneczne

Podczas zajęć tanecznych Latino Fever nasze przedszkolaki uczą się podstawowych kroczków i przejść tanecznych. Systematycznie dowiadują się coraz więcej o jakości tańca, a ich układy taneczne stają się coraz trudniejsze. Zajęcia bardzo korzystnie wpływają na kształtowanie sylwetki i prostej postawy u dzieci, rozwijają ich muzykalność i słuch muzyczny, a także rozwijają koordynację ruchową u dzieci. Dzięki zajęciom Latino Fever dzieci uczą się zarówno pracy w grupie (w parze) jak i samodzielności. Układy taneczne stworzone są w oparciu o popularne utwory muzyczne i zawierają podstawowe elementy tańca towarzyskiego, hip hop, jazzu, tańca ludowego oraz zumby.