Przedszkole i Żłobek w Węgrowie

Kadra

         Dyrektor Przedszkola mgr Beata Piasecka
 

Doświadczony pedagog (ponad 30 letni staż pracy z dziećmi), absolwentka WSRP w Siedlcach w zakresie Nauczania Początkowego, Studiów Podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w zakresie Terapii Pedagogicznej i Kształcenia Zintegrowanego, Studiów Podyplomowych jako Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej, trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, terapeuta NeuroTaktylny - MNRI® oraz Ustno-Twarzowy I i II stopnia.

Nigdy nie spoczywam na laurach. Stale pogłębiam wiedzę i umiejętności. Uważam, że kluczem do osiągnięcia sukcesu przez dzieci jest Nauczyciel pełen szacunku dla godności drugiego człowieka jakim jest dziecko. Nauczyciel  potrafiący pobudzać do działania, aktywności, kreatywnego myślenia, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości.

 

Wicedyrektor przedszkola mgr Marlena Ładosz

 

jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach, gdzie uzyskałam tytuł magistra edukacji wieku dziecięcego. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, terapii pedagogicznej oraz zarządzania w oświacie. Jestem terapeutą NeuroTaktylnym MNRI®, terapetą ustno-twarzowym, terapeutą integracji bilateralnej, terapeutą ręki I i II stopnia, trenerem Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, trenerem Smyko-Multisensoryki a także instruktorem jogi dla dzieci.

Bardzo wysoko cenię sobie relacje z rodzicami, które staram się budować i rozwijać poprzez codzienną rozmowę.  Oczarowana pedagogiką Marii Montessori-  staram się stwarzać swoim koalkowym dzieciom  warunki do prawidłowego rozwoju na wielu płaszczyznach, co daje mi niesamowitą satysfakcję i motywację do dalszego działania.

Mam to szczęście, że swoją pasję mogę realizować w miejscu pełnym szacunku, zrozumienia, poszanowania wolności i granic, ciepła oraz przyjaznej, dzieciom i dorosłym, atmosfery. 

 

mgr Sabina Wojtera

 

absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz wieku dziecięcego, Instytut Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej, trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, trener ruchu rozwijającego W. Sherborne, trener Smyko- Multisensoryki.

W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. 

 

 

mgr Karolina Karczewska - Owsianka 

 

absolwentka Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze wspomaganiem rozwoju, Instytutu Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta NeuroTaktylny, terapeuta ustno-twarzowy, terapeuta ręki, trener grafomotoryki,  trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, trener Smyko-Multisensoryki, trener ruchu rozwijającego W. Sherborne, instruktor jogi dla dzieci. Uważam, iż największym sukcesem nauczyciela jest uśmiech dziecka, który pojawia się, gdy osiąga ono swoje własne, małe sukcesy.

,,Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. 
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo chciało wiedzieć.’’

 

mgr Anna Księżak 

 

ukończyłam studia magisterskie na kierunku - Edukacja Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach. Praca z dziećmi sprawia mi niesamowitą satysfakcję. Poprzez różne kursy i szkolenia wzbogacam swój warsztat pracy aby zajęcia stawały się coraz bardziej atrakcyjne dla dzieci. Jestem terapeutą NeuroTaktylnym, Terapeutą AAC, Trenerem Ruchu Rozwijajączego Weroniki Sherborne. Jestem osobą energiczną, uśmiechniętą i konsekwentną w działaniu.

Bycie pedagogiem, to nie tylko wykonywanie zawodu, czy realizowanie pasji. To styl życia, który łączy w niezawodną całość takie wartości jak szacunek, dobro, piękno i prawda, z umiejętnością patrzenia na świat oczami dziecka. Jestem przekonana, że od dzieci możemy nauczyć się nie tylko szczerości
i autentyczności, ale przede wszystkim bezgranicznej radości, jaka towarzyszy im w poznawaniu świata.

 

mgr Olga Kałuska

 

jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Studiów licencjackich w specjalności pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją oraz magisterskich w specjalności profilaktyka społeczna. Ukończyła Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Stale poszerza swoją wiedzę pedagogiczną uczestnicząc między innymi w szkoleniach z integracji sensorycznej oraz arteterapii.
 
,, Staram się wsłuchiwać w potrzeby każdego  dziecka, gdy są radosne cieszę się razem z nimi."
 

Daria Kuryłek 

 

absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ukończyła kierunek filologia polska ze specjalnością język polski z logopedią. Posiada wiedzę w zakresie diagnozy i terapi dyslali, rozwoju mowy dziecka oraz specyficznych i niespecyficznych jej zaburzeń, jąkania, trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego. Stale poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w roznego rodzaju formach doskonalenia, między innymi warsztaty Integracji Sensorycznej a terapi logopedycznej, szkolenie z sensoryki pt: Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci oraz kontynuuje naukę na studiach podyplomowych.
 
"Trzeba dzieciom dać serce, piekno i usmiech, aby nauczyły się kochac ludzi i wszystko, co je otacza."
 
 
 
 

Julia Mazurek  - opiekunka dziecięca

 

jestem studentką Pedagogiki w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodnic-zym w Siedlcach. Posiadam Kurs Asystentki nauczyciela przedszkolnego z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju. Zawsze ceniłam sobie zdobywanie nowych doświadczeń. W tym celu aktywnie uczestniczę w szeregu szkoleń i kursów między innymi takich jak "Warsztat pracy terapeuty AAC,,  "Piosenka i ruch,,  " Innowacyjność metody B. Strouss w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" 

Zdecydowałam się na pracę z dziećmi ponieważ daje mi to wiele satysfakcji. Staram się być pomocną w ich codziennej komunikacji i poszerzaniu horyzontów. Uważam, że każda mała istota obdarzona jest niepowtarzalnymi potencjałami możliwości, które należy pomóc im w pełni rozwijać. Zaś największą nagrodą za trud pracy jest uśmiech na twarzy dziecka.

 

mgr Katarzyna Mieszała

 

wykształcenie:
Licencjat : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
Magister : edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 
,,W każdym dziecku jest kopalnia diamentów, należy je odszukać i starannie oszlifować..."
 
Praca z dziećmi przynosi mi wiele wyzwań, a jeszcze więcej radości. Cieszę się, że mam możliwość patrzenia jak kształtują się dziecięce charaktery. Codzienny kontakt z wychowankami daje mi uśmiech i satysfakcję. 

 

 

Klaudia Różycka

 

ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Moim życiowym celem jest praca z dziećmi, która daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia.
 
Podążam za myślą Beaty Pawlikowskiej „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”.
 
'
 
mgr Justyna Batorowicz
 

 

jestem absolwentką Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Instytutu Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej. Trener programu szkolnego Integracji Bilateralnej, trener Smyko-Multisensoryki oraz trener ruchu rozwijającego W. Sherborne. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, m.in.: Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej I i II stopnia, Metoda Dobrego Startu.

Praca z dziećmi jest fascynująca, pozwala mi spoglądać na świat ich oczami. Moim celem w pracy z dziećmi jest, aby dziecko czuło się akceptowane, docenione i kochane, wtedy z naturalną ciekawością i radością poznaje otaczający świat. Nauczyciel występuje w roli przewodnika, który wspólnie z dzieckiem czerpie satysfakcję i radość z pokonania kolejnej przeszkody i rozwiązania następnej zagadki.

W swojej pracy kieruje się słowami cenionego pedagoga Janusza Korczaka:„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

 

mgr Dorota Węcławska

 

absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą oraz Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie na kierunku Logopedia. Uczęszczała rownież do Akademii Pedagogiki Specjalnej również w Warszawie kierunek Zarządzanie w oświacie. 
Pracę z dziećmi zaczęłam już podczas studiów, posiadam wieloletnie doświadczenie w opiece i wychowaniu najmłodszych. Staram się szanować każde potrzeby i wspierać dzieci w ich rozwoju. Doceniam w dzieciach indywidualność, otwartość, chęć poznawania świata i nieograniczony entuzjazm z którego również ja czerpie radość. Nawet najbardziej pochmurny dzień staje się cieplejszy kiedy mogę spędzić czas z wychowankami na zabawie i wspólnej nauce. 
 
„Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie będzie myślała, że jest głupia.” – Albert Einstein
 
 
 
 
 
Krzysztofa Dobosz
 

w żłobku i przedszkolu Artystycznym Koala przygotowuję posiłki dla dzieci i dbam o ich brzuszki . Czas spędzony w pracy z dziećmi przynosi mi wiele radości.Dzięki naszym maluszkom czuję się szczęśliwsza, a każdy kolejny dzień jest piękniejszy i lepszy od poprzedniego.

 

Agnieszka Drużba 

Opiekunka dziecięca. Czas spędzony w pracy z dziećmi przynosi mi wiele radości . Dzięki naszym maluszkom czuję się szczęśliwsza, a każdy kolejny dzień jest piękniejszy i lepszy od poprzedniego.

 

 

 

 

Zajęcia wspierające rozwój dzieci

Terapie, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe....

 

 

Terapia NeuroTaktylna

 

Jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. W trakcie trwania Terapii NeuroTaktylnej  stosuje się specjalistyczne techniki stymulacji skóry, które pobudzają oraz przygotowują jej receptory do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia, jak również do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych oraz układu nerwowego. Jej głównym celem jest normalizacja ogólnej wrażliwości, a także pomoc w  zmniejszeniu lub wyeliminowaniu dotykowej defensywności lub niewystarczającej wrażliwości na dane sensoryczne.

 

Terapia Ustno - Twarzowa

 

    

 

Terapia ręki

 

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na prawidłowej funkcji całej kończyny górnej, a także obręczy barkowej. Jej głównym celem jest rozwijanie zdolności manualnych dziecka oraz poprawa precyzyjnych ruchów rąk, dłoni oraz palców. W zależności od potrzeb wychowanków praca opiera się między innymi na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

 

        

 

Integracja sensoryczna
 

Jest procesem organizowania i porządkowania docierających do mózgu informacji pochodzących z poszczególnych układów zmysłów, którego rezultatem jest celowe działanie.
W procesie integracji sensorycznej informacje płynące ze wszystkich zmysłów (układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, dotyk, węch, smak, wzrok i słuch) są przez mózg rozpoznawane, segregowane, interpretowane i łączone ze sobą z wcześniejszymi doświadczeniami.  Podczas zajęć z integracji sensorycznej uczymy się poprzez zmysły. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali, wyposażonej w specjailstyczny sprzęt i pomoce. Zajęcia te są dla dzieci bardzo atrakcyjne, mają charakter wesołej zabawy ruchowej.

 

      

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Podczas  zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

 

    

    

Joga

Podstawową funkcją, którą pełnią zajęcia z jogi jest wspieranie naturalnej aktywności ruchowej dziecka. Pozycje ćwiczeń gimnastycznych oparte są na pozycjach jogi, czyli tzw. asanach o zabawnych nazwach (np. pozycja drzewa, psa, żółwia), które należy utrzymywać przez dłuższy czas. Zajęcia kształtują u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała, zwiększają ogólną sprawność fizyczną oraz wyzwalają tendencję do samo ekspresji i inwencji twórczej. Ponadto rozwijają koncentrację, umiejętność wyciszenia, a także uczą jak radzić sobie ze stresem. Dzięki połączeniu ruchu z muzyką relaksacyjną, kreatywną zabawą, ćwiczenia te stają się dla dzieci atrakcyjną formą ruchową i sposobem zredukowania napięć oraz stresu.

 

   

 

Zumba

Zumba dla dzieci to połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop i innych tańców) i treningu mającego na celu zapewnienie dzieciom maximum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Zumba kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania. Podczas zajęć Zumba kids dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje i rozwija się kreatywność, dyscyplina oraz pamięć! Badania wykazały również, iż zajęcia Zumb kids pobudzają pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Uczestniczenie w zajęciach ZUMBA zwiększa metabolizm mózgu, co skutkuje zwiększeniem koncentracji uwagi i poprawą pamięci. Z psychologicznego punktu widzenia zajęcia te zmniejszają napięcie nerwowe. Poprawiają nastrój oraz zapobiegają depresji. Wpływają na dłuższy sen. Dzieci biorące udział w tej aktywności ruchowej łatwiej radzą sobie z wyzwaniami zarówno emocjonalnymi jak i fizycznymi. W związku z tym, że zajęcia taneczno-ruchowe angażują obie półkule mózgu, przyczyniają się do poprawy zdolności uczenia się oraz do uzyskania jednakowej sprawności obu stron ciała.

 

   

 

Latino Fever- zajęcia taneczne

Podczas zajęć tanecznych Latino Fever nasze przedszkolaki uczą się podstawowych kroczków i przejść tanecznych. Systematycznie dowiadują się coraz więcej o jakości tańca, a ich układy taneczne stają się coraz trudniejsze. Zajęcia bardzo korzystnie wpływają na kształtowanie sylwetki i prostej postawy u dzieci, rozwijają ich muzykalność i słuch muzyczny, a także rozwijają koordynację ruchową u dzieci. Dzięki zajęciom Latino Fever dzieci uczą się zarówno pracy w grupie (w parze) jak i samodzielności. Układy taneczne stworzone są w oparciu o popularne utwory muzyczne i zawierają podstawowe elementy tańca towarzyskiego, hip hop, jazzu, tańca ludowego oraz zumby.

 

  

 

Odwiedź nas na Facebooku

  Bądź na bieżąco!

      Zchęcamy do śledzenia nas na Facebooku...

http://www.facebook.com/Przedszkole-Artystyczne-Koala-w-W%C4%99growie-1034182526657216

 

Godziny otwarcia przedszkola i żłobka