Plan dnia

Ramowy plan dnia...

 

 dla dzieci żłobkowych                             dla dzieci 3 i 4-letnich                          dla dzieci 5 i 6- letnich