Misja i wizja

Misja przedszkola

   DZIECI   SĄ  DLA   NAS   NAJWAŻNIEJSZE!
 

     Kochamy  "nasze dzieci"  takimi  jakimi  są  i  nie  szczędzimy  wysiłku,  aby  każdemu  stworzyć  warunki  do  wszechstronnego rozwoju  na  miarę  jego indywidualnych  możliwości.    

   Nasi  absolwenci: 

  • potrafią  uczyć  się,  bawić  i  czerpać  z  tego  radość 
  • nigdy się nie nudzą
  • są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole
  • znają własne  możliwości,  podejmują   zadania  na  ich  miarę
  • potrafią  poznawać  przyrodę  w  kontaktach bezpośrednich, kochać  ją, dbać  o  nią    i  szanować
  • utrzymują  właściwe  relacje  z  rówieśnikami  i osobami dorosłymi
  • są  wrażliwe,  otwarte  i  kreatywne
  • potrafią  dbać  o  swoje  zdrowie  i  bezpieczeństwo
  • znają  swoje  prawa  i  obowiązki

 

.

Wizja przedszkola

 

Myśli przewodnie naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej...
 

 

   "Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

                                                                                                                                 M.Montessori


   "Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań"

Z. Trzaskowski

     

          

W naszym przedszkolu...

 

             Wspieramy   twórczą   postawę   dzieci  w  różnych  dziedzinach  ich  aktywności, budujemy   w  ich  wiarę we własne  możliwości.

          Zmierzamy  do  rozwijania  w  dzieciach  wrażliwości  na  wszelkie  rodzaje  sztuki. 

          Wprowadzamy  dzieci  w  świat  wartości  jakimi  są:  dobro,  piękno, prawda,  miłość.

 

         Nauczyciele  prowadzą  pracę  wychowawczo - dydaktyczną  ukierunkowaną  na  odkrywanie  zdolności  i  rozwijanie  umiejętności  artystycznych 
i  intelektualnych  dzieci, dbając  o  to  aby  przezwyciężały  one  lęki,  uprzedzenia,  brak  wiary  w  siebie.

           

          Nasz  cel  to  dzieci   szczęśliwe  i  bezpieczne,  przedszkole  funkcjonujące   zgodnie   z   ich  potrzebami  i  Państwa  oczekiwaniami.