Plan dnia

Ramowy plan dnia...

 

       dla dzieci żłobkowych                        dla dzieci 3 i 4- letnich                       dla dzieci 5 i 6- letnich