Projekty i programy

 

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu

 

 

"Budujemy świat wartości"

 Rodzina, patriotyzm, odwaga, szacunek, życzliwość, tolerancja, altruizm, współpraca – to nasze wartości!.

 Jesteśmy otwarci na świat i zachodzące w nim zmiany, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego, dlatego też w każdym miesiącu roku szkolnego razem z naszymi przedszkolakami poznajemy jedną wartość, której wybór wynika z przypadających na dany miesiąc świąt, uroczystości lub innych wydarzeń.

Mocny system wartości i umiejętność ich stosowania w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko, dlatego też naszym celem jest wskazywanie dzieciom uniwersalnych wartości stanowiących podstawę życia w społeczeństwie.

 

"Kreatywna Matematyka"

Projekt "Kreatywna Matematyka" to innowacyjna inicjatywa mająca na celu promowanie kreatywności i inwencji w dziedzinie matematyki.

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz zachęcanie dzieci do eksperymentowania i poszukiwania nowatorskich rozwiązań matematycznych. Projekt "Kreatywna Matematyka" ma na celu zmienić tradycyjne podejście do nauki matematyki i pokazać, że matematyka może być fascynująca, kreatywna i inspirująca.

Dzięki temu projektowi dzieci będą miały szansę rozwijać swoje umiejętności matematyczne w ciekawy i interaktywny sposób, co z kolei może wpłynąć pozytywnie na ich dalszą edukację.

 

"Książka dla Przedszkolaka"

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie dzieciom poznawania utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książkami oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem.

Kolejnymi założenia wynikającymi z projektu są:

 • wprowadzenie dzieci w ciekawy świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką poprzez ciekawe zabawy literacko-teatralne,
 • wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej, do którego każde dziecko ma nieograniczony dostęp,
 • budowanie bogatego języka,
 • kształcenie nawyków czytelniczych oraz dbania o książki,
 • zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera,
 • doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • rozbudzanie wyobraźni oraz ciekawości świata,
 • ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,
 • wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.

 

 "Skąd się biorą Bio-Produkty"
(grupa dzieci 6-letnich)

  Jest to program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości 
i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci
w zakresie prawidłowego żywienia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

          Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

 "Czyste powietrze wokół nas"
(grupa dzieci 5-letnich)

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dlatego też przystąpiliśmy do realizacji kolejnej edycji antytytoniowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Zajęcia skoncentrowane będą na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów. Będą także dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń
i potrzeb. Założeniem programu jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi, a także zwiększenie wiedzy Rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

     Treści programu realizowane będą w czasie  5 zajęć warsztatowych:

      - „Wycieczka po okolicy przedszkola”

      - „Co i dlaczego dymi?”

      - „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

      - „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”

      - „Jak unikać dymu papierosowego?”.

 

"Mogę być, kim chce"

Jest to projekt, podczas którego przedszkolaki poznają zasady pracy, zakres czynności wykonywanych przez ludzi wykonujących wybrane zawody, niezbędne wyposażenie i urządzenia podczas wykonywania poszczególnych zadań, ale przede wszystkim będą miały możliwość rozbudzenia w sobie pasji, zainteresowań, predyspozycji oraz odkryją swoje mocne i słabe strony. Dzieci rozwiną w sobie gotowość do uczestniczenia w różnych sytuacjach i umiejętność reagowania na nie, porozumiewania się, argumentowania, słuchania innych, zadawania pytań oraz odporności i inteligencji emocjonalnej.

 

"Z Pętelką po zdrowie"

Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Szczegółowo możemy wyróżnić natomiast następujące pozycje:

 • uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,
 • aktywności fizycznej na zdrowie,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci,
 • utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,
 • rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lekami,
 • wdrożenie metod wspomagających uważność,
 • współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

 

"Sztuka Emocji"

Nauczyciel jako przewodnik, przeprowadza dzieci przez świat emocji, nie tylko tych pozytywnych, wykorzystując do tego różne dziedziny sztuki.  Dzieci odkrywają emocje w przystępny sposób, kierując się własnymi doświadczeniami i czerpiąc z doświadczeń innych dzieci. Mają możliwość opowiedzenia o tym co czuły
w różnych sytuacjach, podzielenia się swoimi przeżyciami i znalezienia podczas zajęć najlepszego sposobu na przeżywanie tych emocji. Projekt i jego działanie są osadzone w duchu arteterapii i mindfulness.

 

"Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych poprzez utożsamianie się
z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literki,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
 • nauka właściwych społecznie postaw oraz zachowań,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
 • zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
 • doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
 • rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
 • kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
 • stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych,
 • stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.