Projekty i programy

 

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu

"Nauki się nie boimy - logicznie myślimy"


to projekt edukacyjny w ramach którego realizujemy:

 

♦ ,, Pilatożowe wdrożenie modelu specjalistycznych Centrów Wspierających

 Edukację Włączającą ( SCWEW)"

 

 

♦ Kodowanie na dywanie

Kodowanie to ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. 
Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialnie wprowadza je w cyfrowy świat, kształtuje logiczne, algorytmiczne myślenie oraz uczy pracy zespołowej. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie ułatwia  im odnalezienie się w dorosłym życiu.

Z licznych obserwacji wynika, że już od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie urządzeniami mobilnymi, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać.
Okres przedszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego.

 

 

♦ Robotyka

Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące
w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej.

 

 

,,Ozoboty''

Ozoboty to małe, sprytne roboty stworzone specjalnie z myślą o nauce programowania. Doskonale sprawdzają się jako pomoc dydaktyczna dla młodszych i starszych dzieci. Przedszkolaki projektują zadania, które następnie wykonuje robot. Rysują kolorowe kody, układają trasy z puzzli - w ten sposób tworząc swoje pierwsze programy. Zajęcia z Ozobotami mają na celu rozwijanie logicznego myślenia, ćwiczenie pamięci, koncentrację uwagi, rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni przestrzennej. Dodatkowo układanie puzzli ćwiczy ruchy motoryki małej, wypracowuje precyzję oraz angażuje do pracy obie półkule mózgu. Ilość nauki i zabawy podczas zajęć jest nieograniczona, a wszystko zależy od kreatywności związanej z rysowaniem i planowaniem tras po których może jeździć Ozobot.

 

"W świecie Montessori"

Pomóż mi zrobić to samodzielnie – to motto pracy w grupie dzieci 3-letnich.  Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości. W naszym przedszkolu nauczyciel staje się pomocnym  przyjacielem, który pokazuje dzieciom jak można dojść do celu nie wyręczając w tym dziecka.  Budzi w dzieciach ciekawość i potrafi zainteresować wiedzą. wspiera ich wszechstronny rozwój  i stworza atmosferę zrozumienia, radości, bezpieczeństwa i szacunku.

                                      

 

"Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Program  "Mały Miś w świecie wielkiej literatury", to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy z Rodzicami, który relaizowany jest w grupie"Koalki".  Miś wędruje od domu do domu przedszkolaków z dzienniczkiem "pod pachą". Zadaniem dziecka jest zaopiekować się misiem, a zadaniem rodzica jest poczytanie dziecku i misiowi na dobranoc. Łatwe, prawda? Zapewne co wieczór jest to rytuał obecny w życiu naszych przedszkolaków - jednak teraz towarzyszy im niezwykły gość - Miś Koala.

           

 

"Kocham Przyrodę"

Program jest realizowany metodą projektów badawczych, która umożliwia dzieciom poznawanie świata i rozumienie jego sensu poprzez własną aktywność, dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych zadań do indywidualnych możliwości dziecka. Zapewnia różnorodność gromadzonych doświadczeń, uwzględnia indywidualne zainteresowania. Głównym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie twórczej ekspresji opartej o różne środki wyrazu: muzykę, literaturę, teatr, plastykę, taniec jako sposób przekazywania swoich odczuć, myśli i przeżyć.

                        

 

"Wychowanie do wartości"

Głównym celem programu  jest wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych. Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, lojalność i optymizm okazywane w kontaktach z innymi ludźmi, są ważnym kapitałem życiowym, które warto wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Jest to niezwykle ważne, gdyż stają się one drogowskazami w codziennym życiu.

Ponadto kształtuje właściwą postawę patriotyczną oraz uwrażliwia na piękno otaczającego świata. Rozwija także samodzielność, która jest potrzebą rozwojową każdego dziecka.

                   

                       

 

  "Zawodowy zawrót głowy"

Program ,,Zawodowy zawrót głowy'' dotyczy preorientacji zawodowej. Jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom możliwości poznania świata zawodów ludzi dorosłych, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności. Program zakłada nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizację wycieczek do instytucji publicznych oraz  obserwowację   ekspertów   w   dziedzinie   konkretnego zawodu podczas ich codziennej pracy.