Wizja przedszkola

Wizja przedszkola

 

Myśli przewodnie naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej...
 

 

   "Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

                                                                                                                                 M.Montessori


   "Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań"

Z. Trzaskowski

     

          

W naszym przedszkolu...

 

             Wspieramy   twórczą   postawę   dzieci  w  różnych  dziedzinach  ich  aktywności, budujemy   w  ich  wiarę we własne  możliwości.

          Zmierzamy  do  rozwijania  w  dzieciach  wrażliwości  na  wszelkie  rodzaje  sztuki. 

          Wprowadzamy  dzieci  w  świat  wartości  jakimi  są:  dobro,  piękno, prawda,  miłość.

 

         Nauczyciele  prowadzą  pracę  wychowawczo - dydaktyczną  ukierunkowaną  na  odkrywanie  zdolności  i  rozwijanie  umiejętności  artystycznych 
i  intelektualnych  dzieci, dbając  o  to  aby  przezwyciężały  one  lęki,  uprzedzenia,  brak  wiary  w  siebie.

           

          Nasz  cel  to  dzieci   szczęśliwe  i  bezpieczne,  przedszkole  funkcjonujące   zgodnie   z   ich  potrzebami  i  Państwa  oczekiwaniami.  

 

wstecz